Start Produkter Till butiken

Våra vänner!

Om oss

 

Här är några vi gillar att samarbeta med

som vi varmt rekommenderar: 


 

 Lättlästa böcker för alla barn


 

Lättlästa böcker för vuxna


   

                     

Pedagogiskt material med TAKK, appar, film och  håller TAKK kurser   


Läromedel i TAKK


   Arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör de genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.


 

Ett kunskapscentrum kring Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

 

   
 
Teckenpärlor - ett företag med fokus på kommunikation som håller kurser i TAKK